Monitoring

De prestaties van zowel de iCEM als het pv-systeem worden real time gemonitord. De leverancier, verhuurder en bewoner van de woning hebben – afhankelijk van de gekozen opties – de mogelijkheid om deze gegevens, op verschillende aggregatieniveaus, in te zien. Voor Factory Zero is het belangrijk om steeds betere producten te ontwikkelen tegen lagere kosten. De energiemodule is ontwikkeld vanuit het perspectief dat robuuste monitoring – op termijn – zorgt voor daling van onderhoudslasten voor complexe installaties. Monitoring voorkomt een opeenstapeling van onzichtbare kosten buiten het onderhoudscontract om en zorgt voor inzicht in de beheersing van kosten voor onderhoud en het oplossen van storingen. Het ligt dan ook voor de hand om onderhoud aan te bieden inclusief de voordelen die monitoring biedt.

Energieprestatiemonitoring en rapportage

Om aan te kunnen tonen dat de gegarandeerde prestaties worden waargemaakt is Energieprestatiemonitoring essentieel. Monitoring van Factory Zero voldoet standaard aan de voorwaarden die nodig zijn om Energieprestatievergoeding (EPV) mogelijk te maken. Het abonnement faciliteert naast inzicht in opwekking en verbruik van energie ook de benodigde rapportage voor het innen van de EPV-vergoeding.

Beheer op afstand

Onderdeel van energieprestatiemonitoring is beheer op afstand. De systemen worden 24 uur per dag gemonitord. Service acties worden automatisch uitgevoerd en waar mogelijk worden storingen op afstand verholpen. Veelal hebben bewoners een mogelijke storing nog niet opgemerkt en is deze al verholpen.

Service & Onderhoud

Periodiek onderhoud is van cruciaal belang voor de levensduur van de systemen. Factory Zero richt zich op onderhoud en beheer en garandeert periodieke onderhoudsservice en optimale afstemming ter voorkoming van storingen of slijtage van de systemen.

Verschillende contractvormen

Voor de service en onderhoud van de modules biedt Factory Zero voor verhuurders diverse abonnementen aan die periodiek onderhoud garanderen. Mochten er onverhoopt toch storingen zijn dan kunnen deze 24 uur per dag worden gemeld. Voor particuliere abonnementen ga naar service particulieren.

AbonnementenBasisComfort
24-uur per dag bereikbaar bij storingen (via telefoon/mail/app)xx
Storingsmonitoring en het verhelpen van storingen op afstandxx
Automatische software updates voor verbetering van comfort en prestatiesxx
Periodiek onderhoud (volgens onderhoudsspecificatie)xx
Voorrijkosten en uurloon voor het oplossen van on-site storingen.xx
Uurloon, voorrijkosten en kleine onderdelen (exclusief vervangingen) van enige aard voor het oplossen van storingen die niet gedekt worden door fabrieksgarantie van de OEM-leverancier tot een maximaal bedrag van 175 Euro per woning per jaar.x
Uurloon, voorrijkosten en alle onderdelen c.q. componenten die nodig zijn om de module 10 jaar te laten werken en in stand te houden. x
Telefonische helpdesk voor bewoners bij vragen over energiegebruik, werking en bediening van de module.x