iCEM (buitenopstelling)

Alle installatie techniek die je nodig hebt voor een NOM woning zowel in nieuwbouw als renovatie. Verwarming, warm water, ventilatie en de zonnepanelen en converter. Allemaal real time gemonitord voor slim onderhoud, een optimale energieprestatie en de NOM garantie. De buitenenopstelling wordt vooral toegepast bij renovatie. Er is een binnenmodule voor nieuwbouw beschikbaar met vrijwel dezelfde specificaties.
  • Plug and play installaties voor gasloze en NOM oplossingen
  • Vergroot het woonoppervlak, compact en effici├źnt
  • All-in one oplossing voor all-electric renovatie en nieuwbouw
De iCEM is een compacte, compleet geïntegreerde energiemodule die de woning voorziet van een geconditioneerd binnenklimaat (ventilatie en verwarming) en warm tapwater. De module kan worden geleverd met de extern te plaatsen zonnepanelen met bijpassende omvormer. De prestaties van de module en het PV-systeem worden real time gemonitord. De leverancier van de woning, de verhuurder en de bewoner hebben, afhankelijk van de gekozen opties, de mogelijkheid om deze gegevens, op verschillende aggregatieniveaus, te kunnen uitlezen.
De prestaties die Factory Zero in dat kader garandeert betreft de volgende:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De combinatie van deze outputgarantie en de kwaliteit van de woning zoals gedefinieerd in het document ‘Technische Specificaties’ is het aannemelijk dat de woning voldoet aan de eisen die de wet Energie Prestatie Vergoeding vraagt van de woningeigenaar.

Een beschrijving van de voorzieningen die de afnemer moet treffen vindt u bij downloads, bijlage 2.

 

 

Werktekeningen
De uitgebreide maatvoeringstekeningen van de buitenmodule kunt u opvragen.

Contracten
Aan de prestatiegarantie en de monitoring is (helaas) een uitgebreide set contracten van toepassing.

Daarin worden geregeld:

  • De voorwaarden waaronder garantie gegeven wordt.
  • Die diensten en raportages die Factory Zero levert.
  • De positie van de verschillende actoren tussen Factory Zero en de bewoner.
  • De manier waarop wordt omgegaan met privacy en databewerking.
  • De reikwijdte van de garanties.

Het betreft de volgende contracten:

AFNAMEOVEREENKOMST |  OVEREENKOMST MONITORING, DATABEWERKING EN RAPPORTAGE  |  OVEREENKOMST SERVICES, ONDERHOUD EN PRESTATIES
deze contracten vindt u bij downloads. 

Display ZERO 2100

Gezond Wonen
De iCEM is uitgerust met verfijnde sensoren die automatisch de kwaliteit van de lucht meten. Aan de hand van die metingen wordt het ventilatiesysteem aangestuurd.