Door het samenbrengen van systemen wordt technologische functionaliteit toegevoegd aan bestaande bouwelementen. Er wordt gewerkt aan gelijke of meer functionaliteit bij gebruik van minder elementen. Hierdoor wordt waarde gecreëerd voor het bouwkundig element. Naast deze productinnovatie werkt Factory Zero ook aan procesinnovatie. In het maakproces worden bouwkundige elementen met meer functionaliteit op industriële schaal geproduceerd waardoor een constante en hogere kwaliteit wordt bewerkstelligd. 
 
Factory Zero is missie gedreven en innovatie gestuurd en neemt deel aan diverse ontwikkeltrajecten om kennis en kunde te delen en verder te brengen.

Mustbe0 | Interreg

Engeland, Nederland, Frankrijk en Duitsland kennen gezamenlijk 43 miljoen appartementen waar nog geen goede energieneutrale renovatieoplossing voor is. Dit terwijl de klimaatdoelen voor 2025 behaald moeten zijn. Energiesprong startte in 2019 Mustbe0. Negen woningcorporaties in Nederland, Duitsland, Engeland en Frankrijk hebben zich gecommitteerd om pilotprojecten met 415 appartementen te realiseren. Het volume is genoeg om een markt te creëren voor oplossingen voor complexen. Mustbe0 is een grote sprong voorwaarts in de energietransitie van de gebouwde omgeving. Factory Zero ontwikkelt vanuit dit programma een iCEM specifiek voor hoogbouwrenovaties. Meer informatie over Mustbe0 lees je op www.energiesprong.org en www.nweurope.eu

Drive0 | H2020

Vanuit Drive0 H2020 wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de bouwkundige integratie van de iCEM. Daarnaast wordt gewerkt aan een verbeterde oplossing voor externe variant van de iCEM; deze wordt compacter en geschikt gemaakt voor serieproductie. Meer informatie over Drive0 lees je op www.drive0.eu 

Future Factory | MMIP

Met diverse partners wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een zeer compact dak en/of gevelpaneel waarin de iCEM  geïntegreerd is. Er wordt gewerkt aan additionele functionaliteiten (elektrische opslag, koeling en grid-interactiviteit) dat op grote schaal veel goedkoper kan worden geproduceerd. MMIP Future Factory ontvangt voor dit grootschalige project subsidie van de Nederlandse overheid. Het doel van Future Factory is om in 2025 jaarlijks 25.000 renovaties te leveren passend voor 40% van de woningen in Nederland. Meer informatie lees je op de website van future-factory.nl