INTERREG

 

Factory Zero participeert in het Europese subsidieproject MUSTBE0. Het Interreg NWE “Mustbe0” project heeft een totale begroting van € 34 miljoen en wordt door de Europese Unie gefinancierd via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) met € 11 miljoen.

Nul-op- de-meter renovaties (NOM) moeten voet aan de grond gaan krijgen in Noord-West Europa. Dat wil het innovatie- en experimentenprogramma Energiesprong voor elkaar krijgen.
De Hollandse uitvinding NOM is sinds een paar jaar niet enkel meer in Nederland te vinden. In Frankrijk en het VK zijn de eerste pilots al gerealiseerd en in Duitsland en New York worden dit jaar proefprojecten gedaan.

Energiesprong wil nu verder opschalen. NOM moet Noord-West Europa gaan veroveren. Daardoor ontstaat ruimte voor opschaling en innovatie, schrijft de Energiesprongwoensdag in een bericht. “Dit zorgt voor betere en scherper geprijsde oplossingen voor zowel laag- als hoogbouw.”In Nederland is volgens de initiatiefnemer al een duidelijke prijsdaling te zien, sinds daar vijf jaar geleden de eerste NOM-renovaties op de markt kwamen. In Frankrijk en het VK is een zelfde trend zichtbaar. Energiesprong hoopt dat die prijsdaling door opschaling nog verder wordt ingezet. “Hoe groter de vraag hiernaar hoe competitiever de markt uiteindelijk wordt.”

43 miljoen appartementen
Het VK, Nederland, Frankrijk en Duitsland tellen volgens Energiesprong samen maar liefst 43 miljoen appartementen waar nog geen goede energieneutrale renovatieoplossing voor is. Dit terwijl alle landen de klimaatdoelen moeten halen voor 2025. De markt voor NOM-renovaties is dus groot.
Mustbe0, het nieuwe Europese innovatieproject dat Energiesprong start, gaat de komende 3,5 jaar aan de slag in deze landen aan de slag om NOM-renovaties door te ontwikkelen voor appartementen in Noord- west Europa. In dit programma hebben negen woningcorporaties zich gecommitteerd negen pilotprojecten te realiseren. Dat zijn in totaal 415 appartementen. Dit volume is genoeg om een markt te creëren voor oplossingen voor appartementsgebouwen, stelt de Energiesprong.
Over het innovatieproject MUSTBE0 voor appartementen in Noord West Europa.
Energiesprong start innovatieproject voor appartementen in Noord West Europa.
Energiesprong start Europees innovatieproject Mustbe0 dat nul-op-de-meterrenovaties ook beschikbaar maakt voor appartementen in Noord West Europa.
Mustbe0, gesubsidieerd door Interreg NWE, is het nieuwste innovatieproject van Energiesprong. De komende 3,5 jaar gaan onafhankelijke market development teams in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het VK samen met de projectpartners aan de slag om nul-op-de-meterrenovaties (NOM) door te ontwikkelen voor appartementen in Noord West Europa.

Het VK, Nederland, Frankrijk en Duitsland tellen samen maar liefst 43 miljoen appartementen waar nog geen goede energieneutrale renovatieoplossing voor is. Dit terwijl alle landen de klimaatdoelen moeten halen voor 2025. Mustbe0 is een grote sprong voorwaarts in de energietransitie voor de gebouwde omgeving.

Internationale marktontwikkelingen
Nul-op-de-meter* (NOM) is sinds Energiesprong internationaal opereert, niet meer enkel in Nederland een succes. In Frankrijk en het VK zijn de eerste pilots reeds gerealiseerd met behulp van het E=0 project, ook gesubsidieerd door Interreg NWE en opschaling begint vorm te krijgen. In Duitsland en in New York State worden de eerste pilots dit jaar gerealiseerd. De Europese NOM/net zero energy markt wordt in het Mustbe0-programma verder doorontwikkeld naar oplossingen voor appartementen in Noord West Europa.

Door het verder uitbreiden van de al bestaande markt voor nul-op-de-meterproducten ontstaat ruimte voor opschaling en industrialisatie. Dit zorgt voor betere en scherper geprijsde oplossingen voor zowel laag- als hoogbouw. In het Mustbe0 programma hebben 9 woningcorporaties zich gecommitteerd 9 pilotprojecten te realiseren. Dat zijn in totaal 415 appartementen. Dit volume is genoeg om een markt te creëren voor oplossingen voor appartementsgebouwen. Op grotere schaal geprefabriceerde NOM-pakketten (industrieel geproduceerde façades en daken met geïntegreerde energie-en klimaatsystemen) brengt de kwaliteit omhoog terwijl de tijd voor productie, de installatietijd én de kosten juist dalen.

Betaalbare, comfortabele, moderne, toekomstbestendige woningen voor iedereen
Er is al een duidelijke prijsdaling te zien sinds in Nederland vijf jaar geleden de eerste NOM-renovaties op de markt kwamen. In Frankrijk en het VK is een zelfde trend zichtbaar; de prijs is nu lager dan bij de eerste prototypen drie jaar geleden. Dit is onder meer te danken aan toeleveranciers en aanbieders zoals het Nederlandse Factory Zero en het Engelse Melius Homes die zich volledig toeleggen op het ontwikkelen van betere en goedkopere NOM-producten. Hoe groter de vraag hiernaar hoe competitiever de markt uiteindelijk wordt.

Lees meer op www.nweurope.eu of www.energiesprong.org

Factory Zero participeert in het Europese subsidieproject E=0 waarin een een consortium van bedrijven en kennisinstellingen uit vier landen (NL, UK, FR en LU) met elkaar samenwerken. Het project heeft een subsidie van 5,4 miljoen euro ontvangen waarvan Factory Zero zo’n 5% heeft gebruikt als bijdrage in de ontwikkelingskosten van de iCEM.

LINK NAAR E=0

Project Summary

E=0 will support the development of home makeovers to net zero energy levels in FR, NL, UK and LUX.

E=0 will address poor energy performance of residential buildings by generating a new mass market for net zero energy retrofits across NWE. Current retrofit measures are piecemeal & not integrated to deliver whole-house warrantied performance. This trend is driven by the lack of holistic policies & compartmentalised funding.

E=0 is based on the successful Energiesprong programme in the Netherlands, delivering net zero energy (E=0) retrofits with a 30+ years performance warranty; installed within one week at a cost paid off by the guaranteed energy savings and maintenance costs (stroomversnelling.nl/initiatief/internationaal).

A net zero energy house generates as much energy as is needed for the house and household appliances. This is possible by using new technologies such as prefabricated facades, insulated rooftops with solar panels and smart heating and cooling installations. After a Net Zero Energy makeover, the house takes on a modern appearance from the outside, while inside the house is free of moisture or drafts. The retrofit greatly improves quality & comfort, leading to wider urban renewal.

This game changing approach is based on aggregating demand from the housing supply side and letting them procure a performance-based product meeting this new standard. This challenges industry and their supply chain to innovate. To widen the opportunity for supply chain integration, this E=0 retrofit market must scale up to the NWE region.

Keep up to date by subscribing to our newsletter. We will inform you about the latest projects and developments every other 3 months.