Missie

De komende decennia ligt er een enorme renovatieopgave op zowel nationaal als Europees niveau. Door hoge waarden van onroerend goed is de sloop van woningen nauwelijks een optie. Dat betekent dat in 2050 meer dan 90% van de huidige woningen er nog steeds staan. Woningen die niet voldoen aan de basisbeginselen van moderne levenskwaliteit en tegen die tijd 100% energieneutraal moeten zijn. De huidige renovatiepraktijk is zo complex dat mensen daar niet snel voor kiezen. Slechte kwaliteit, hoge prijzen en lange periodes van overlast houden mensen weg van oplossingen die hun huis gezond, comfortabel en energiezuinig maken.

Binnen Europa is Nederland koploper voor wat betreft de ontwikkeling van ‘Deep-Retrofits’. Vanuit deze sterke basismarkt bedient Factory Zero ook de Europese markt. Factory Zero is gepositioneerd in deze markt met een conceptueel ontworpen woning-make-over die op zeker veertig procent van alle woningen past.
Op een werkelijk industriële manier geprefabriceerd, geleverd met een hoge modificatiefactor en aangebracht met minimale overlast. Hierdoor lopen de kwaliteitsniveaus op en dalen de prijzen. Het design voldoet aan moderne consumentenwensen en de producten worden geleverd met een hoge kwaliteitsgarantie.
Deze essentiële ingrediënten maken de home-make-overs aanvaardbaar, betaalbaar en cool cq gewild!
Uiteraard zijn dezelfde oplossingen met kleine modificaties ook toepasbaar voor NOM-nieuwbouw, een markt die Factory Zero ook bedient.

Onze klant

Voor de ontwikkeling van haar oplossingen gaat Factory Zero continue uit van de behoefte van bewoners. Die behoefte, of ook wel de ergernissen van bewoners worden vertaald naar oplossingen. Deze oplossingen zijn beschikbaar voor alle partijen uit de bouwsector die de waarde inzien van schaalvergroting door samen te werken met een bedrijf als Factory Zero of die niet in staat zijn om zelf NOM-concepten te ontwikkelen.