Visie

De verduurzamingsambitie met betrekking tot de Nederlandse gebouwde omgeving vergroot de vraag naar 100% energiezuinige woningen. Hierdoor ligt er in Nederland (en Europa) de komende decennia een enorme renovatie opgave voor de bouwsector. Sloop van waardevol onroerend goed is nauwelijks een optie. Hier bovenop komt de vraag naar energiezuinige nieuwbouw om het grote tekort aan betaalbare woningen in te vullen. 
 
Tot 2050 is er een grote behoefte aan woningen die voldoen aan de basisbeginselen van moderne levenskwaliteit en 100% energieneutraal zijn. Iets dat de hedendaagse bouwpraktijk met haar traditionele aanpak niet kan waarmaken. Factory Zero is ervan overtuigd - en vindt daarin gelijkgestemde partners - dat de behoefte aan hogere kwaliteit en betere prestaties voor een lagere prijs, wel kan worden voldaan door een innovatie-gestuurde industriële bouwpraktijk.  

Missie

Factory Zero wil de energietransitie voor iedereen haalbaar en vooral betaalbaar maken, in combinatie met gezonde, comfortabelere en zeer energiezuinigere woningen. Het doel is om alle relevante bouwcomponenten die nodig zijn voor zeer energiezuinige nieuwbouw en renovatie, te (her)ontwikkelen en op industriële schaal – en waar mogelijk circulair - te produceren. Waar nodig realiseert Factory Zero dit in samenwerking met innovatieve partners uit verschillende industrieën.

Propositie

Om deze behoefte te vervullen ontwikkelt en produceert Factory Zero de integrated Climate Energy Module (iCEM). Dé energiemodule die zeer energiezuinige woningen mede mogelijk maakt. Door een innovatiegestuurde industriële bouwpraktijk, realiseert Factory Zero hogere kwaliteit en betere prestaties tegen een lagere investering dan de hedendaagse – traditionele – bouwpraktijk. Alle relevante technieken die nodig zijn voor een zeer energiezuinige voorziening voor nieuwbouw en renovatie, worden in Tiel (her)ontwikkeld en op industriële schaal – en waar mogelijk circulair – geproduceerd. Factory Zero heeft een productiecapaciteit van meer dan 1500 energiemodules per jaar en realiseert dit met een groeiend team van inmiddels 40 medewerkers. Factory Zero is aangesloten bij Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB)