Onze Partners

 

Factory Zero is ervan overtuigd dat de verbeteringen van prijs, kwaliteit en prestaties ontstaan door innovaties binnen de bouwindustrie. Als System Integrator stuurt Factory Zero de innovatieprocessen die zij gezamenlijk met partners initieert. Factory Zero heeft ambitieuze partners die, net als Factory Zero, overtuigd zijn van de nieuwe industriële bouwpraktijk. Ze zijn aangehaakt op basis van hun competenties en technologische kennis die nodig zijn voor de ontwikkeling van innovatieve bouwcomponenten en industriële productieprocessen en niet omwille van hun huidige productportfolio. 

De huidige partners in het strategische leveringsnetwerk van Factory Zero:

ABB is marktleider in de energie- en automatiseringstechnologie en helpt nutsbedrijven, industriële klanten en eindgebruikers met het verbeteren van hun prestaties én op een energie-efficiëntere manier te werken zodat de gevolgen voor het milieu afnemen. Om de klanten optimaal van dienst te zijn, heeft ABB haar krachten gebundeld in vier divisies (Electrification products, Robotics and motion, Industrial Automation & Power grids) waarin zoveel mogelijk samenhangende kennis en ervaring bijeengebracht zijn. 

Alklima is meer dan 20 jaar exclusief importeur van Mitsubishi Electric Living Environment Systems voor Nederland. Naast deze hoogwaardige klimaatsystemen heeft Alkima een compleet leveringsprogramma.
Alklima levert tevens installatie- en montagematerialen (waaronder het complete Big Foot-assortiment).

Vanuit de filosofie ‘Samenwerking met meerwaarde’ biedt Alklima advies en begeleiding aan installateurs, adviseurs en alle andere partijen in de bouwkolom; bijvoorbeeld op het gebied van BREEAM, nul-op-de-meter-programma’s, en via het Alklima College een geaccrediteerde opleiding voor technisch koelmonteur.

Via wetenschap en innovatie ondersteunt BASF haar klanten in bijna alle sectoren om antwoord te bieden op de huidige en toekomstige behoeften van de samenleving. De producten en oplossingen dragen bij aan het beschermen van natuurlijke rijkdommen, het verzekeren van de voedselvoorziening en het verbeteren van de levenskwaliteit.

Brink Climate Systems streeft naar comfort en gezondheid in woningen, kantoren en of bedrijfspanden door middel van oplossingen op het gebied van ventilatie, verwarming, koeling en warmwaterbereiding. Brink heeft veel kennis en ervaring op het gebied van complexe installatievragen en denkt graag met de klanten mee. Met de afdeling Brink Customize wordt de klant vanaf het ontwikkeltraject tot aan het inregelen van de toestellen begeleid. Gestelde doelen worden behaald en de resultaten voldoen aan gestelde normen in de wet.

DC Direct Current maakt gelijkspanningsinfrastructuur mogelijk en is ervan overtuigd dat het terugleveren van energie de energieverbruikers bewuster maakt. Dit levert de maatschappij onmiddellijk een zichtbare energiebesparing op.

Meer waarde creeeren met energie

Gedecentraliseerde, zeer schaalbare en veilige SAAS middleware die duurzame energieoplossingen mogelijk maakt voor elektrische voertuigen, gebouwen en micro grids.

Het Graafschap College is gestart met de MBO-opleiding: Smart Building. Een nieuwe opleiding voor het toekomstgericht ontwerpen en realiseren van de Gebouwde Omgeving die perfect aansluit op de visie van Factory Zero. Deze opleiding vervangt de opleidingen middenkader bouwkunde en technicus installatietechniek. Het ontwerpen en realiseren van de Gebouwde Omgeving staat centraal staat met als doel ‘groene’ en ‘intelligente’ gebouwen te realiseren. De studenten worden vanaf het eerste studiejaar voorbereid op:

  • Optimalisering van energieprestaties
  • Minimalisering en monitoring van CO2-uitstoot
  • Gebouwbeheersystemen
  • Innovatief en toekomstgericht ontwerpen en realiseren van gebouwen
  • Duurzame en levensloopbestendige oplossingen in de Gebouwde Omgeving.

De opleiding duurt 4 jaar met in ieder studiejaar stageperiodes ingebouwd. Innovatieve bedrijven, waaronder Factory Zero denken mee bij deze nieuwe opleiding en geven workshops. De studenten maken in de eerste twee basisjaren kennis met zowel bouwkundige als installatietechnische aspecten en kunnen vervolgens een persoonlijke leerroute samenstellen

Verander de wereld door Thin-Film Solar

Om de ultieme oplossing van energiegebruik te zoeken en te zorgen voor de verschuiving van indirect naar direct energieverbruik; Om de energiemonopolie te doorbreken en de energiecrisis aan te pakken om een nieuw globaal energielandschap te creeeren; Om te zorgen voor een andere en betere manier van leven door een veiligere, meer handige en kosteneffectieve toegang tot energie; Om een duurzame ontwikkeling van de wereld te bereiken voor een beter verloop van de wereldbeschaving.

Hoogwaardige oplossingen voor duurzame gebouwen, vooruitstrevende technologieën en prijswinnende ontwerpen. Dit zijn geen idealen, dit is waar Kingspan voor staat, innovatie en duurzaamheid zijn onze drijfveren. Hierdoor zijn we uitgegroeid van een Iers familiebedrijf in bouwproducten tot wereldleider in efficiënt bouwen.

Renovatief is dé kennispartner voor pasklare renovatie oplossingen in de bestaande woningbouw op het gebied van gevel- en dakrenovatie van doorzonwoningen en galerijflats in Nederland. 
Renovatief is een ketensamenwerking tussen Wessels Vakbouwers, Takkenkamp Gevelonderhoud en VM Geveltechniek. Daarnaast werkt Renovatief samen met vaste leveranciers en fabrikanten van zonnepanelen, kozijnen, prefab daksystemen, liften en centrale antennesystemen.

De missie van Solliance is het creëren van werkgelegenheid . Dit doet het onderzoeksinstituut door de nieuwste generatie pv-technologie verder te ontwikkelen en beschikbaar te stellen voor bedrijven. Solliance verbindt de wetenschap en het bedrijfsleven en werkt zo aan een duurzaam energiesysteem. Op deze manier draagt Solliance bij aan de klimaatdoelen die voor 2020 zijn gesteld

Als gevelspecialist bouwt Sto al 60 jaar aan een mooiere en energiezuinige gebouwvoorraad, wereldwijd. In nauwe samenwerking met haar partners ontwikkelt Sto innovatieve gevelisolatiesystemen, waarbij ook gedacht wordt aan de balans tussen ecologie en economie. Bouwen met Sto betekent duurzaam bouwen en renoveren. Bewust bouwen.

De RuwBouw Groep is met constructieve oplossingen drager van een efficiënte en duurzame bouw. Dit doet de RuwBouw Groep door ervoor te zorgen dat de klant voor elk project steeds de beste oplossing krijgt. Door middel van een integrale benadering levert de RuwBouw Groep ruwbouwoplossingen passend in een kostenefficiënt en beheersbaar bouwproces.

Met het aanbod van drie sterke merken: Calduran kalkzandsteen, Heembeton wanden en Dycore vloeren, biedt de RuwBouw Groep innovatieve ruwbouwoplossingen die aan de basis staan van een efficiënte bouw. Met prefab wanden en vloeren, kalkzandsteen en complete casco’s, kant-en-klaar en op maat, draagt de RuwBouw Groep bij aan een gestroomlijnd bouwproces met minder risico’s, voorspelbare kosten en hoge kwaliteit.

Ubbink werkt aan oplossingen voor energie efficiency en een gezond binnenklimaat voor gebouwen, met de klant als uitgangspunt. Ubbink zoekt continu naar slimme innovaties, gericht op verwerkersgemak. Oplossingen binnen de categorieën rookgasafvoer, ventilatie, luchtdicht  en waterdicht bouwen vormen de basis van de productportefeuille. Daarnaast biedt Ubbink dakramen en bevestigingsmateriaal voor zonne-energiesystemen.